Sukses

Bolehkah ibu hamil menjalani puasa? Boleh. Tapi perhatikan dulu rambu-rambunya agar kehamilan tetap terjaga sehat.