Sukses

Hampir semua makanan dalam kemasan disertai dengan label informasi gizi. Ketahui cara membacanya pada kemasan makanan.