Sukses

Kata “nyinyir” kian ramai digunakan untuk menyebut orang yang suka berpendapat negatif. Benarkah suka nyinyir termasuk gangguan kejiwaan...