Sukses

Bercak biru yang muncul di kulit tak melulu akibat perkara sepele. Keadaan itu juga dapat disebabkan oleh kondisi yang mengancam nyawa.