Sukses

Memberikan bubur bayi untuk pertama kali pada anak tidak boleh dilakukan sembarangan. Perhatikan rambu-rambunya berikut ini.