Sukses

Maraknya penyebaran virus babi hog cholera banyak membuat masyarakat cemas. Benarkah virus yang satu ini menular pada manusia?