Sukses

Jangan abai, menyentuh bayi sebelum mencuci tangan ternyata sangat berbahaya bayi keselamatan jiwanya.